zboží s duší orientu

Co vás zajímá

Tři opice - Nevidím, Neslyším a Nemluvím

opice NNNSousoší tří opiček a k nim se pojící úsloví je v současné době populární v Asii i celém západním světě. Jejich nejstarší a zároveň nejznámější vyobrazení pochází ze 17. století a nachází se v japonské šintoistické svatyni Nikkó Tóšógú. Jsou ilustrací japonské slovní hříčy Mizaru, Iwazaru, Kikazaru“, což v překladu znamená „nedívej se, neposlouchej, nemluv“.

Koncovka „zaru“ vyjadřuje ve staré japonštině zápor a zároveň se vyslovuje stejně jako japonské slovo „saru“, opice.

K symbolice těchto „Tří moudrých opiček“ se váže mnoho teorií. Všeobecně se jejich poselství vykládá jako „Nedívej se na zlo (škodlivé věci), neposlouchej zlo, nemluv zlo“. Někdy je doprovází ještě čtvrtá opice s rukama na břiše nebo na přirození „nečiň zlo“. Pravděpodobně se jedná o vyobrazení buddhistických, taoistických nebo konfuciánských myšlenek, které přicházely do Japonska z Číny a částečně je přijal i šintoismus.

Konfucius v jednom ze svých spisů píše (volný překlad): "Nedívej se na to, co není v pořádku, neposlouchej to, co není v pořádku, neříkej to, co není v pořádku."

Opičky také mohou představovat stručný návod  k meditaci v duchu taoismu. Čínský mistr Kuang Čeng-c' radil: "Drž svůj životní dech usebrán v dokonalém klidu a tvé tělo se zharmonizuje samo od sebe. Buď klidný, buď čistý, neunavuj své tělo, neplýtvej svou životní esencí a budeš dlouho žít. Pokud tvé oči nebudou mít co spatřit, tvé uši co zaslechnout, tvé srdce co pocítit, pak tvůj duch zachová celistvost tvého těla, jež bude dlouho žít. Střez své nitro, uzavři se vůči vnějšku, přílišné vědění škodívá! Přivedu tě na vrchol velkého Světla, až k pramenům dokonalého Jang; přivedu tě k branám Temnoty, k pramenům čirého Jin."

Jedním z mála předmětů, které vlastnil Mahatma Gandhi byla právě soška tří opičektri opice nikko tosugu

V lidovém výkladu opičky někdy představují vlastnosti ideální manželky a jejich soška se tak stává vhodným, vtipným nebo provokativním svatebním darem, v závislosti na kulturní oblasti. Pro někoho znázorňují lhostejný a pokrytecký postoj lidí, kteří raději dělají, že nevidí problémy, špatnost a zlo.

(Podle knihy TAO VÝBOR  Z  KLASICKÝCH  TAOISTICKÝCH  SPISŮ a Wikipedie) 

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.