zboží s duší orientu

Hry a hlavolamy - návody

Backgammon - Vrchcáby

1. Počet hráčů : 2

2. Potřeby a průběh hry:

2.1 Herní plán - vrhcábnice - má tvar obdélníka, rozděleného na dvě stejné části. Na delších stranách je vyznačeno po dvanácti klínovitých polích, střídavě tmavých a světlých. Mezi šestým a sedmým klínem bývá pruh, zvaný přepážka, který odděluje obě poloviny herního plánu. Oba hráči říkají prvním šesti polím na své straně vnitřní pole, druhé šestici (sedmému až dvanáctému) vnější pole.

2.2 Hrací kameny : 15 kamenů černých, 15 bílých.

2.3 Dvě hrací kostky.

3. Výchozí situace - kameny jsou před zahájením partie

rozestaveny tak, jak ukazuje obrázek.

4. Úkol hráčů - dovést všechny své kameny na svá vnitřní pole a odtud je vyvést z

desky ven dřív, než se to podaří soupeřovi

5. Tahy

5.1 Losování o barvu kamenů. Hráči hodí kostkou. Komu padne vyšší číslo,

zvolí si barvu kamenů.

5.2 Začíná hráč, který losování prohrál.

5.3 Části tahu. Kdo je na řadě, vezme dvě hrací kostky, vrhne je na stůl,

a pak posune jeden nebo víc kamenů o tolik políček, kolik na kostkách padlo.

5.4 Tahy jsou povinné.

5.5 Kdo nemůže část tahu nebo celý tah provést, musí se jich vzdát.

6. Pohyb kamenů

6.1 Směr postupu. Kameny každého hráče postupují jedním směrem, vždy od

soupeřových vnitřních polí přes jeho vnější pole na vlastní vnější pole a dál

na vlastní vnitřní pole. To znamená, že bílé a černé kameny putují po desce v

protichůdném směru.

6.2 Posun dvou kamenů. Padnou-li na kostkách dvě různá čísla, může hráč

posunout dva své různé kameny. První o tolik polí, kolik padlo na první kostce,

druhý o tolik polí, kolik padlo na druhé kostce. Nezáleží na tom, který kámen

bude přemístěn dříve a který později.

6.3 Posun jednoho kamene. Když je to pro nás výhodnější, můžeme místo

dvou různých kamenů posunout jediný kámen. Nelze však provést jeden tah pouhým

sečtením hozených hodnot, ale postupovat na dvakrát. S jedním kamenem táhneme

také tehdy, můžeme-li využít jen vrhu jediné kostky.

6.4 Postup tří nebo čtyř kamenů. Padne-li na obou kostkách stejné číslo

(například 3 a 3), můžeme tohoto vrhu využít dvakrát, čtyřmi různými způsoby: posunout buď

čtyři různé kameny o tři pole, nebo tři kameny - jeden o šest polí, další dva o

tři pole. Možné jsou i další kombinace, smíme přemístit jen dva kameny, každý o

šest polí, případně jediný kámen o dvanáct polí.

7. Boj kamenů

7.1 Osamělý kámen je nechráněný. Pokud na jeho poli skončí postup

soupeřův kámen, je osamělý kámen dočasně vyřazen ze hry. Jeho vlastník jej

přemístí doprostřed desky na přepážku, která odděluje vnitřní a vnější pole.

7.2 Opěrné body. Pole, na kterém leží dva nebo více kamenů jedné barvy,

je považováno za opěrný bod. Kámen jiné barvy tam nesmí skončit postup, může

přes opěrný bod při tahu jen přejít bez zastavení. Čím víc opěrných bodů za

sebou vybudujeme, tím více znesnadníme soupeři postup jeho kamenů.

8. Návrat dočasně vyřazených kamenů do hry.

Dokud máme některý kámen na přepážce, nesmíme přesunout na desce žádný svůj

kámen. Musíme proto nejdřív vyřazený kámen vrátit na některé ze soupeřových

vnitřních polí. To se nám podaří jen tehdy, když hodnota na jedné z obou

vržených kostek odpovídá pořadovému číslu soupeřova vnitřního pole, kde

protivník nemá opěrný bod. Např. na kostkách padne šestka a dvojka. Soupeřovo

šesté vnitřní pole je obsazeno třemi jeho kameny, náš kámen z přepážky tam

nesmí. Zato druhé vnitřní pole jé prázdné, proto na ně můžeme kámen z přepážky

nasadit a tím ho znovu zařadit do hry. Od této chvíle smíme opět využívat všech

vrhů k posunu svých kamenů. V našem příkladu jsme už využili kostku s dvojkou a

teď ještě zbývá druhá kostka, na níž padla šestka. Buď hned posuneme nasazený

kámen o šest polí, nebo přesuneme místo něho kterýkoli jiný kámen.

9. Vyvádění kamenů z desky ven

9.1 Závěrečná fáze hry. V první části hry mají oba soupeři dovést

všechny své kameny na vnitřní pole (označená čísly 1-6); Teprve když máme všech

patnáct kamenů na vnitřních polích, můžeme je postupně vyvádět z desky ven.

Podobně jako při přesunu kamenů lze i v této závěrečné části hry využít obou

kostek pro jeden nebo dva kameny a při dvou stejných číslech i pro tři nebo

čtyři kameny.

9.2 Padne-li na kostce číslo, které odpovídá číslu vnitřního pole, na

němž stojí náš kámen, vyvedeme tento kámen z desky (např. padne-li na jedné

kostce trojka, na druhé jednička, smíme vyvést jeden kámen ze třetího vnitřního

pole, druhý z prvního).

9.3 Jestliže na kostce padne číslo, které odpovídá prázdnému poli, nesmí

být podle této kostky vyveden z desky kámen stojící na jiném poli. Jediná

výjimka platí tehdy, když žádné pole s vyšším číslem už není obsazeno naším

kamenem - potom můžeme využít i tohoto vrhu a vyvést z desky ven kámen ležící

na poli nejvzdálenějším od okraje desky (např. na jedné kostce padne pětka, na druhé

šestka a naše kameny jsou již jen na 3. a 4. polích. Smíme tedy výjimečně vyvést dva

kameny ze 4. pole, a pokud je tam jen jediný kámen, tedy i jeden kámen ze 3.

pole.)

9.4 Vyřazení kamene v závěrečné fázi hry. Když je některý náš kámen

soupeřem vyhozen po zahájení konečné části hry (máme všechny své kameny na

vlastních vnitřních polích a vyvádíme je z desky ven), platí pravidla 7.1,8. a

9.1 v plném rozsahu. Musíme vyřazený kámen položit na přepážku a dokud ho

nenasadíme do hry na některém soupeřově vnitřním poli a pak nedovedeme přes

celou desku na vlastní vnitřní pole, nesmíme vyvádět žádné své kameny z desky

ven.

10. Konec hry:

10.1 Vítězí hráč, který vyvede všechny své kameny z desky dřív, než se

to podaří soupeřovi.

10.2 Bodové vyjádření výsledku. Vítěz získává po čtyřech bodech za každý

soupeřův kámen, který po skončení hry stojí na přepážce nebo ve vítězových

vnitřních polích. Po třech bodech dostane za každý soupeřův kámen ve vítězových

vnějších polích. Dva body si počítá za každý kámen, který má soupeř ve svém

vnějším poli a jeden bod za každý kámen, který má soupeř ve svém vnitřním poli.

 

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.