zboží s duší orientu

Hry a hlavolamy - návody

Logik - Master Mind

G420_-_master_logicd1.Počet hráčů: 2

2.Cíl hry:jeden z hráčů vytvoří tajnou kombinaci pěti kolíčků různých barev. Druhý hráč se snaží tuto kombinaci uhodnout. Po každém pousu se hádající hráč doví, kolik kolíčků umístil správně a kolik špatně.

Hráč musí rozluštit během šesti pokusů...

 

...postavení jednotlivých barev kódu, aniž by jej viděl.

3.Průběh hry: Hráč 1 tajně umístí z boku hry sestavu barevných kolíků. Jedna barva smí být zastoupena více než 1×. U pokročilejších hráčů je možné použít jako devátou barvu prázdný otvor.

Hráč 2 má šest pokusů na to odhalit s pomocí údajů informativních kolíčků postavení jednotlivých barevných kolíků protihráčova kódu a co nejnižším počtem pokusů uhodnout skrytou kombinaci.

Hráč 2 se pokusí najít konkrétní barvy a rozmístění kolíků v řadě tak, že umisťuje barevné kolíky do řady na hrací ploše. Po každém tahu provede hráč 1 vyhodnocení (na pětimístném čtvercovém poli).

Černými kolíky označuje hráč 1 správnou polohu i barvu umístěného kolíku na kterémkoli místě v řadě.

Bílými kolíky označuje pouze správnost barvy použitého kolíku v řadě, nikoliv však jeho umístění.

V případě, že hráč 2 použil kolík špatné barvy, hráč 1 ponechá otvor prázdný.

Vyhodnocovací kolíčky se umisťují od kraje, a to nejprve černé pak bílé. To proto aby nebylo jasné za který hrací kolíček je ten který vyhodnocovací

Příklad: Jestliže hráč 1 použil ve svém kódu jeden červený kolík a hráč 2 použil dva červené kolíky na špatném místě, hráč 1 použije pouze jeden bílý kolík. Obsahuje-li kód dva červené kolíky a hráč 2 použije jeden červený kolík, bude řada vyhodnocena opět jedním bílým kolíkem.

4.Konec hry: V momentě kdy rozmístění kolíků hráče 2 souhlasí s kódem hráče 1, hra končí. Poté si oba hráči své role vymění a vítězí hráč, který uhodl kombinaci na nižší počet pokusů.

Jestliže se ukáže, že hráč vyhodnotil špatně kombinaci druhého hráče, je tah ve kterém k této chybě došlo považován za tah, ve kterém hráč kombinaci uhodl.

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.