zboží s duší orientu

Hry a hlavolamy - návody

Mlýnek

02_DJ0D412

1.Počet hráčů: 2

2.Cíl hry: Vyřadit 7 kamenů soupeře

3.Průběh hry: 1. Hra se začíná s prázdnou hrací deskou, každý hráč má 9 kamenů. Začíná bílý, po něm je na řadě černý, dál se pravidelně střídají.

V první části hry kladou hráči střídavě po jednom kamenu na volné body.

2. Další část hry začíná v momentě,kdy hráči rozmístili všechny své kameny. Nyní se tahy provádějí posunováním kamenů po spojnicích na sousední body.

3. V závěrečné části hry může hráč místo přesunutí kamene na sousední bod přesunout tento kámen na kterýkoliv volný bod.

1. a 2. část hry začíná pro oba hráče ve stejnou chvíli, ovšem do 3. fáze hry se dostane jen hráč, kterému zbývají na desce poslední 3 kameny.

Ve všech částech hry se soupeři snaží seřadit své tři kameny na jedné svislé nebo vodorovné linii. Takové trojici se říká mlýn.

Jestliže jeden ze soupeřů vytvoří mlýn, může soupeři okamžitě odebrat kterýkoliv z jeho kamenů, kromě těch, které vytvářejí mlýn. Jestliže všechny soupeřovy kameny jsou součástí mlýnu, může v tomto případě odebrat kámen dle svého uvážení.

Některá pravidla umožňují tzv. otevírání a zavírání mlýna. Hráči mohou kdykoliv odsunout z mlýna kterýkoliv kámen a v příštím tahu jej znovu vrátit na původní místo. Za znovuuzavření mlýna má opět právo odebrat soupeři kámen.

4.Konec hry: Prohrává ten hráč, jemuž zbudou jen dva kameny.

 

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.