zboží s duší orientu

Hry a hlavolamy - návody

Othello

02_DJ0D413A__
1.Počet hráčů
: 2

2.Cíl hry: Zajmout co nejvíce soupeřových kamenů

3.Průběh hry: 1. Na začátku jsou na desce položeny 4 kameny, po 2 od každé barvy. Ostatní kameny leží...

Koupit hru.

..mimo desku.

2. Hráč, který je na tahu, vezme jeden svůj kámen ležící mimo desku a položí ho na desku svojí barvou nahoru. Kameny jsou společné, takže žádnému hráči nemohou kameny během hry dojít. Hráči se v tazích střídají.

3. Tahy, resp. položení kamene, lze provádět pouze za současného zajetí soupeřova kamene.

a) Zajetím se rozumí obklíčení soupeřova kamene ze dvou stran, přičemž všechny 3 kameny musí ležet v 1 řadě (diagonále). Zajatý kámen obrátíme barvou našich kamenů nahoru a ponecháme jej na poli.

b) Podle jiných pravidel lze takto zajmout i více soupeřových kamenů v jedné řadě najednou.

4. Pokud jsou v daných směrech splněny podmínky bodu č.3, lze položením jednoho kamene zajmout soupeřovy kameny ve více řadách současně (teoreticky ve všech osmi směrech).

5. Pokud není hráč schopen kteroukoli figurku zajmout, jeho tah propadá (tj. tak, aby otočil alespoň jeden soupeřův kámen) a hraje soupeř.

Pokud hráč tah provést může, pak ho provést musí.

6. Hra pokračuje, dokud se nevyčerpají všechny figurky nebo dokud jsou oba hráči schopni si navzájem kameny zajímat. Na konci hry si oba hráči spočítají figurky své barvy na hracím plánu. Barva, která převažuje, vyhrává.

Othello se hraje na desce rozdělené na 8×8 polí, která se nazývá othellier. Dále je ke hře potřeba 64 kulatých kamenů z jedné strany bílých a z druhé černých.

4.Konec hry: Hra končí položením všech 64 kamenů nebo v případě, že ani jeden z hráčů nemůže hrát. Vítězem se stává hráč, který má na konci více kamenů otočených svojí barvou nahoru. Pokud hra skončí před položením všech 64 kamenů, přičítají se prázdná políčka na desce k dobru vítěze, jako by na nich ležely kameny jeho barvy.

Koupit hru.

 

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.