zboží s duší orientu

Hry a hlavolamy - návody

Tri Domino

 

02_DJ0D4201.Počet hráčů: 2 – 6
2.Cíl hry: TRI DOMINO
se hraje na několik kol v závislosti na počtu dosažených bodů. Vítězí hráč, který jako první dosáhne celkového součtu 400 bodů.

3. Průběh hry: Na začátku jsou všechny hrací kameny otočeny lícem dolů. Podle počtu hráčů si poté...

Koupit hru.

...každý vylosuje příslušný počet kamenů.

Počet hráčů: 2 nebo 3-4 nebo 5-6

Počet kamenů: 9 nebo 7 nebo 6

Pravidla hry: Začíná hráč, který si vylosoval kámen s trojicí stejných čísel nejvyšší hodnoty. Hráči se započítává součet všech 3 čísel + 10 bodů. Jestliže hru zahajuje hráč kamenem se třemi nulami,

pak se mu k 10 bonusovým bodům přičítá dalších 30 bodů (celkem tedy 40). Pokud nikdo nemá kámen s trojicí stejných čísel, začíná hráč s kamenem o nejvyšším součtu. V takovém případě se však nezapočítává prémie 10 bodů.

Hráči poté střídavě přikládají po jednom kameni tak, aby spolu souhlasily dvojice čísel na přiléhající straně.

Hráč si přitom přičítá pouze součet bodů na kameni, který přiložil.

Nemůže-li některý z hráčů přiložit kámen, musí si tahat kameny z talonu tak dlouho, dokud není schopen přiložit. Za každý vytažený kámen se mu přitom odečítá 5 bodů.

Nemá-li hráč vhodný kámen v ruce a talon je již rozebrán, vynechává kolo a odečítá si 10 bodů.

Bonusy: Jestliže hráč svým kamenem po přiložení vytvoří šestiúhelník (viz obr.), přičítá se mu k součtu bodů přikládaného kamene ještě prémie 50 bodů.

Jestliže hráč mezi 2 kameny „vklíní“ svůj kámen, aniž by vytvořil šestiúhelník, přičítá se mu k součtu bodů přikládaného kamene prémie 40 bodů.

Jestliže hráč po přiložení vytvoří „most“ (viz obr.), přičítá se mu k součtu bodů přikládaného kamene prémie 40 bodů.

Vítěz kola: Vítězem kola se stává hráč, který se jako první zbaví všech kamenů v ruce. Obdrží navíc 25 bodů + součet bodů, které zůstaly ostatním hráčům. Pokud je talon rozebrán a všem hráčům zbyly kameny, aniž by je mohli přiložit, je hra zablokována. Vítězem kola se pak stává hráč s nejnižším počtem bodů na zbylých kamenech. Přičítá se mu však pouze součet bodů na kamenech ostatních hráčů bez 25 bodového bonusu a navíc se mu od celkového součtu odečítá součet bodů jeho vlastních zbylých kamenů. Teprve potom začíná další kolo.

4: Konec hry: Celkovým vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne 400 bodů. Pokud tuto hranici během jednoho kola překročí více hráčů, stává se celkovým vítězem vítěz závěrečného kola.

Koupit hru.

 

 

 

 

 

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.