zboží s duší orientu

Amulety

Amulety a talismany - Keltské symboly

01 R3E0020 kosteny amulet irsky kriz

Snad právě proto, že nám v žilách částečně koluje keltská krev, je nám kultura starých Keltů stále blízká. Tím nenarážím na ten nejviditelnější keltský zvyk, pití

piva, ale na spoustu svátků a slavností, které se dochovaly, i když v pozměněné podobě, až do dnešních dnů (Dušičky, Hromnice, slunovrat, rovnodennost). Po Keltech nám zůstala jména řek, kupříkladu Vltava (Vultava - divoká řeka), Labe (Albis - bílá řeka) a pravděpodobně i posvátná hora Říp nese keltské jméno. Nejspíše i název Bohemia má s Kelty spojitost. Podle římského dějepisce Tacita dostaly české země na přelomu 1. a 2. století n. l. podle kmene Bójů název Boiohaemum, ze kterého pravděpodobně vzešly zeměpisné názvy Bohemia a Bavaria.

Keltské symboly, které naši předci používali jsou tak u Čechů stále velmi populární. Zde jsme se vám některé z nich pokusili přiblížit.

Keltský kříž - Nebo také kruhový kříž symbolizuje svět v jeho celistvosti, jako plodné spojení mužského (kříž) a ženského (kruh) principu. Tvořivou spoluprací mužské a ženské energie, hmotného (Abred) a duchovního (Annwn) světa vznikají nové věci, počíná se nový život obrazně i doslova. Jsme v rovnováze, svoje myšlenky proměňujeme v činy. Druidé používali kříž při svých rituálech a brali si ho na cesty do jiných světů jako ochranu i světlo. Amulet pro toho, kdo chce tvořivě žít, posiluje zdraví, statečnost, sebeovládání, kreativitu.

Triquetra - Toto je základní keltský trojitý uzel, nesoucí všechny významy čísla 3. Podle učení starých druidů má svět tři úrovně: střední, pozemský svět lidí, dolní, neboli Jiný svět, ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a horní, duchovní svět dokonalých bytostí. Tři smyčky představují tři životní období Bohyně: panna, matka, moudrá stařena. Jinou trojicí je zrození, život a smrt, atd. Zauzlená linie bez konce a začátku symbolizuje provázanost a věčnost každé z těchto trojic a také těžkosti, jejichž překonáváním získáváme moudrost. Amulet poskytuje ochranu na cestě životem.

Trojitý uzel - variace na triquetru, základní keltský uzel, nesoucí všechny významy čísla 3. Podle učení starých druidů má svět tři úrovně: střední, pozemský svět lidí, dolní, neboli Jiný svět, ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a horní, duchovní svět dokonalých bytostí. Tři smyčky představují tři životní období Bohyně: panna, matka, moudrá stařena. Jinou trojicí je zrození, život a smrt, atd. Zauzlená linie bez konce a začátku symbolizuje provázanost a věčnost každé z těchto trojic a také těžkosti, jejichž překonáváním získáváme moudrost. Amulet poskytuje ochranu na cestě životem.

Keltská Triáda - další variace na triquetru, základní trojitý uzel, nesoucí všechny významy čísla 3. Podle učení starých druidů má svět tři úrovně: střední, pozemský svět lidí, dolní, neboli Jiný svět, ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a horní, duchovní svět dokonalých bytostí. Tři smyčky představují tři životní období Bohyně: panna, matka, moudrá stařena. Jinou trojicí je zrození, život a smrt, atd. Zauzlená linie bez konce a začátku symbolizuje provázanost a věčnost každé z těchto trojic a také těžkosti, jejichž překonáváním získáváme moudrost. Amulet poskytuje ochranu na cestě životem.

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.