zboží s duší orientu

Hry a hlavolamy - návody

Kalaha-Mankala

kalaha1.Počet hráčů: 2

2.Hrací potřeby: dřevěná deska se dvěma řadami 6 jamek, navíc je na každém konci 1 tzv. výherní jamka.

Dále je ke hře potřeba 72 hracích kamenů, např. fazolí, kamínků, kuliček apod.

3.Průběh hry:

 

Začátek hry:Každému hráči patří 6 jamek v řadě blíže k němu a výherní jamka po pravé straně.

Před začátkem hry se do 12 jamek rovnoměrně

rozdělí kameny po 6 kusech. Obě výherní jamky na krajích zůstanou zatím prázdné.

Losem vybraný hráč začíná.

Průběh hry:Hráč, který je na tahu, odebere z libovolné jamky na své straně všechny kameny a pokládá je proti směru hodinových ručiček vždy po jedné do každého následujícího důlku, včetně své výherní jamky. Má-li hráč k dispozici více kamenů, musí je pokládat dále i za svojí výherní jamkou do jamek protivníka. Pouze do výherní jamky protivníka se žádný kámen nepokládá.

Jestliže poslední kámen připadne do výherní jamky hrajícího hráče, může hráč táhnout ještě jednou. Toto pravidlo lze použít opakovaně.

Jestliže poslední kámen připadne do prázdného důlku ve vlastní řadě, může hráč položit tento kámen přímo do své výherní jamky. Navíc může vzít všechny kameny z protilehlého protivníkova důlku a tyto kameny rovněž putují do hráčovy výherní jamky.

Po takovém lovu tah končí, ve hře pokračuje protivník. Při lovu nehraje roli, kolik kamenů v tomto tahu hráč rozmístil, než dosáhl prázdné jamky. Lze například přemístit do sousední prázdné jamky vpravo jediný kámen, který leží ve svém důlku sám. Nebo je možné množstvím kamenů z vrchovatě naplněné jamky pokrýt celou protivníkovu stranu a s posledním kamenem skončit ve vlastní prázdné jamce.

4. Konec hry: Hra končí, jakmile 1 z hráčů vyprázdní všech 6 malých jamek. To ovšem neznamená, že tento hráč hru vyhrál, protože protihráč teď smí umístit do své výherní jamky všechny kameny, které zůstaly na jeho straně prkna.

Vítězem se stává ten, kdo získal více kamenů.

 

Copyright Batavia © 2009 - 2016. All Rights Reserved.
Designed by Vladimír Navrátil and Miroslav Ernst

Tento web používá cookies. Používáním této stránky, souhlasíte s jeho využitím.